Siniat

Standaard Gipskartonplaat,

Siniat standaard gipskartonplaten, ook wel Bouwplaten genoemd, zijn de meest toegepaste gipskartonplaten in Nederland. Ze worden toegepast als zowel wand- als plafond beplating. De platen worden zowel op een stalen als een houten onderconstructie toegepast.

Voor het gebruik als wandplaat wordt een minimale dikte van 12,5mm en voor plafondbeplating een minimale dikte van 9,5mm geadviseerd.

Type A conform NEN EN 520

Vochtwerende Gipskartonplaat, Hydro

Speciaal voor natte ruimtes biedt Siniat de Hydro (type H2 conform NEN EN 520). Deze kerngeimpregneerde plaat, met een vertraagde en geringe wateropname (<10%), wordt binnen de woningbouw veel toegepast in badkamers,   douches en als ondergrond voor betegeling. Bij kantoren, hotels en ziekenhuizen komen we de Hydro, naast de natte ruimtes, ook veel als volwaardig wandsysteem tegen. Doordat de vochtwerende platen standaard vezelversterkt zijn, kan de h.o.h.-afstand van de profielen, zelfs bij tegelwerk, 600 mm zijn.

De Hydro plaat is te herkennen aan het groene karton.

Brandwerende Gipskartonplaat, Novlam

Siniat Brandwerende gipskartonplaten, Novlam , zijn de meest toegepaste gipskartonplaten voor extra brandwerende constructies. Enige voorbeelden zijn brandwerende plafonds, brandwerende voorzetwanden, brandwerende bekleding stalen draagconstructies, etc. De platen worden zowel op een stalen als een houten onderconstructie toegepast.

De platen zijn volgens de NEN EN 520 type DF geklassificeerd

LaDura is een bijzonder stootvaste gipskartonplaat die echt uitsluitend voordelen met zich meebrengt. Zo is het opmerkelijk stootvast, extra brandveilig  Euroklasse A2 , bijzonder vochtwerend, ongekend geluidsisolerend en bijzonder stabiel. Eigenschappen waardoor dit plaatmateriaal vooral wordt toegepast in ziekenhuizen, scholen, bioscopen en vergelijkbare locaties waar een zware belasting kan plaatsvinden.

Bovendien wordt LaDura ook steeds meer gebruikt als scheidingswand in woningen.

Omdat LaDura KOMO-gecertificeerd is, kan deze plaat worden toegepast in gecertificeerde systemen. Ladura voldoet aan type DFH1IR volgens de NEN EN 520

Brandwerende gipsplaat, Pregyfeu-A1

Pregyfeu-A1 -plaat is een 100% onbrandbare gipsplaat, die valt in de klasse A1 volgens de nieuwe Europese normering.

Deze Pregyfeu-A1 -plaat heeft sterk verbeterde eigenschappen ten opzichte van de gewone gipskartonplaat, die praktisch onbrandbaar is en in klasse A2 valt. In het oppervlak van  Pregyfeu-A1 is een licht gestructureerd glasvlies verwerkt . Pregyfeu-A1 is KOMO-

gecertificeerd voor het bekleden van staalconstructies en voldoet als vanzelfsprekend aan het Bouwbesluit en alle andere relevante normen en eisen. Daarnaast is het ook uitstekend geschikt om toe te passen in bekleding voor wand- en plafondconstructies waar een hoge wandwerendheidseis geldt of waar uitsluitend 100% onbrandbare materialen moeten worden toegepast. Maar ook schachtwanden, leidingkokers, luchtbehandelings- en kabelkanalen kunnen met Pregyfeu-A1 hoogwaardig en 100% onbrandbaar worden bekleed

Sinds kort is Zagerij Bouwpaneel voorraadhouder ten behoeve van het dealernetwerk van Siniat.  Dit betekent dat nagenoeg alle voorkomende platen bij Zagerij Bouwpaneel op voorraad staan zodat U, als dealer, zeer snel over de door U gewenste specificatie kunt beschikken. De factuur van de platen ontvangt U, conform Uw contract, van Siniat. De bewerkingen en eventueel transport krijgt U van ons.